POLÍTICA DE PRIVACITAT

29 de Novembre de 2022

 
GICARNS, S.L. es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/o de qualsevol dels serveis oferts per GICARNS, S.L. implica l'acceptació per part de l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que pot haver-hi enllaços de la nostra pàgina web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s'aplica als webs d'altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigida. GICARNS, S.L. no controla el contingut del web de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel seu contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.
 
Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament GICARNS, S.L.
NIF: B17824533
Av. Mas Vilà, 190, 17457 Riudellots de la Selva
Email: info@gicarns.com
Finalitat del tractament Oferir i gestionar els nostres serveis d'elaboració i comercialització de productes carnis i sala d'especejament.
Legitimació Consentiment obtingut de l'interessat quan ens sol·licita informació. Execució del contracte de serveis quan contracta amb nosaltres.
Destinataris Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les persones
Els interessats tenen dret a exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra direcció.
Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.
Reclamació Els interessats es poden dirigir a l'AEPD per a presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada a continuació en les "Qüestions sobre privacitat".
 
 
Qüestions sobre privacitat
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
 • 4Identitat: GICARNS, S.L
 • 4NIF: B17824533
 • 4Adreça: Av. Mas Vilà, 190, 17457 Riudellots de la Selva
 • 4Tel.: 972 47 75 62
 • 4E-mail: info@gicarns.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
 • 4Tractem la informació que se'ns facilita per gestionar els nostres serveis d'elaboració i comercialització de productes carnis i sala d'especejament.
 • 4En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
 • 4També podrem utilitzar les seves dades per informar sobre futures promocions, ofertes i altres accions comercials en els casos en què vostè ja sigui client o, si no ho és, quan ens hagi proporcionat el seu consentiment en el corresponent apartat.
 • 4Al accedir a les nostres instal·lacions la seva imatge pot ser enregistrada mitjançant càmeres de videovigilància amb finalitats de control de seguretat.
 • 4Si ens envia el seu currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV's per a la selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
 • 4Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals, quan ens les faciliti o en qualsevol moment posterior, comunicant-nos-ho al correu info@gicarns.com, i després, durant el termini establert per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas de documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l'Art. 30 del Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d'acord amb els articles 66 a 70 de la Llei General Tributària.
 • 4Les imatges captades pel sistema de videovigilància es conservaran durant un mes.
 • 4En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.
 
Quina és la legitimització pel tractament de les seves dades?

Per a la gestió de la relació contractual amb l'interessat basarem el tractament de les dades en l'execució del contracte o en el marc de la relació precontractual.

Per a l'enviament d'informació comercial basarem el tractament en el seu consentiment, tot i que si ja és client nostre, podrem enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis, proporcionant sempre un mitjà senzill i gratuït per a donar-se de baixa, d'acord amb el que disposa l'article 21.2 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament, com serà el cas de les agències de transport per a l'enviament de les comandes.

En el cas que realitzem alguna promoció o sorteig, les dades dels guanyadors sí que es publicaran a la nostra web i a les nostres xarxes socials per fer difusió de les nostres activitats.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 • 4Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • 4Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • 4En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • 4També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • 4Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • 4Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l'afectin o que l'afectin significativament de manera similar.
 • 4Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.
 
Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d'un document que l'identifiqui, a la nostra adreça física o a l'electrònica.


Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.


Quines dades tractem?

Les categories de les dades que podem tractar són:

 • 4Dades de caràcter identificatiu.
 • 4Adreces postals o electròniques.
 • 4Dades de transaccions de béns i serveis.
 

En el cas del sistema de videovigilància:

 • 4Imatge
 

En el cas dels currículums, també:

 • 4Característiques personals.
 • 4Acadèmiques i professionals.
 

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 

Realitzem transferències internacionals de dades?

 Per a l'enviament de comunicacions comercials utilitzem el servei MailChimp que proporciona l'empresa The Rocket Science Group, LLC, situats als Estats Units. La transfarència internacional de dades a The Rocket Science Group, LLC, està basada en les Clàusules Contractuals Tipus per a processadors aprovades per la Comissió Europea.


Utilitzem cookies?

Vegeu la nostra política de cookies.

L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús.

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.


Algunes d'aquestes mesures són:

 • 4Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • 4Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • 4Control d'accés de les dades.
 • 4Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.